Hiện tượng di cư trở thành vấn đề xã hội

  • Thursday, 10:10 Date 26/04/2018
  • Linh Mục Leonardo Adaptar, Giám đốc Văn phòng mục vụ cho người di cư thuộc giáo phận Cubao đã cho biết  như trên. Hiện nay có khoảng 10,3 triệu người Phi làm việc tại hải ngoại và mỗi tháng lại có thêm 3.000 người khác bỏ Philippines di cư ra nước ngoài kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tổ chức công nhân Phi nước ngoài gọi họ là các anh hùng vì phần đóng góp tài chánh họ gửi về hàng năm là một nâng đỡ rất lớn cho nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên hiện tượng công nhân di cư đang ngày càng tạo ra các điều tiêu cực liên quan tới các vấn đề, các âu lo của họ và của gia đình họ. Cha Adaptar cho biết ngày nay họ cần được trợ giúp và đồng hành trên bình diện nhân bản và mục vụ, đặc biệt trong việc cố vấn pháp luật, hướng dẫn và lo lắng cho họ và gia đình họ. Mỗi giáo phận trên tổng số 86 giáo phân toàn nước Philippines có nhiệm vụ cống hiến việc đào tạo chuyên biệt cho người di cư và theo dõi gia đình họ cùng với Uỷ ban giám mục đặc trsch mục vụ cho người di cư và lưu động.

    Từ nhiều năm nay sự kiện phụ nữ Phi gồm hơn phân nữa tổng số công nhân Phi làm việc tại hải ngoại khiến cho các gia đình không có sự hiện diện của người mẹ. Sự kiện con cái lớn lên không có  sự hiện diện và tình thương của bà mẹ khiến cho các em bị thiệt thòi, trong khi các ông chồng không có vợ bên cạnh bị cám dỗ lang chạ với các phụ nữ khác hay tệ hại hơn lạm dụng tính của của chính con cái họ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng không có giải pháp dễ dàng vì nó là hiện tượng tạo ra nhiều vấn đề và khó khăn dây dưa khác. Cần phải có một hoạt động đa phương và liên ngành làm sao để tất cả mọi thành phần liên lụy hiểu biết rõ ràng các hậu quả của hiện tượng này. Vì thế theo cha Adaptar cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, xã hội dân sự và Giáo Hội để tránh tránh tạo ra các vấn đề xã hội ngày càng lớn và phổ biến hơn (FIDES 20-4-2018)

    Linh Tiến Khải

    Most viewed news

    Related posts