• Đại hội Giới trẻ Công giáo Australia tại Sydney
  • Đại hội Giới trẻ Công giáo Australia tại Sydney

    Sydney, Australia – Từ ngày 7-9/12 vừa qua, Đại hội Giới trẻ Công giáo Úc đã diễn ra tại Sydney, với sự tham dự của khoảng 20 ngàn người. Đại hội này cũng khai mạc “Năm Giới trẻ”...