Nhật ký Hội nghị Thường niên kỳ II-2012 Hội đồng Giám mục Việt Nam [2]

 • Thursday, 10:10 Date 25/10/2012
 • WHĐ (10.10.2012) – Khởi đầu ngày hội nghị thứ nhất, thứ Ba 9/10, Đức cha Tổng thư ký thông báo nội dung làm việc của Hội nghị trong ngày: Đức TGM Girelli đại diện Tòa Thánh chia sẻ đôi lời; vấn đề xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang; và Quy chế HĐGMVN.

  Hội nghị lắng nghe Đức Tổng giám mục đại diện Đức Thánh Cha chia sẻ. Thay cho bài đã được soạn sẵn, ngài nói tự nhiên những suy tư được gợi từ hình Logo của HĐGMVN: Con thuyền buồm đang lướt trên biển đầy sóng to và hình thánh giá trên bầu trời như chiếc la bàn định hướng. Ngài nói, con thuyền như Giáo hội lữ hành, trên đó là cộng đoàn gồm Phêrô và các tông đồ và dân Chúa, đang đi trên biển không thiếu sóng bập bềnh làm thuyền chông chênh. Hai cột buồm, một to một nhỏ. Cột buồm to như biểu tượng cho ngọn gió đức tin làm no đầy cánh buồm, điều Hội Thánh cử hành và sống năm sắp tới đây. Phúc âm hóa trước hết là sống mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu Kitô thể hiện qua đời sống cầu nguyện và phụng vụ trong Hội Thánh. Giáo hội Việt Nam, theo lời Đức TGM Girelli, có truyền thống cầu nguyện và lòng đạo bình dân tốt đẹp hơn nhiều Giáo hội khác, giáo dân còn tham dự các bí tích đông đảo và sốt sắng, vì thế mà có sức mạnh để sống tinh thần Công đồng Vatican II. Trong khi các Giáo hội Tây phương tái khám phá lại cội nguồn của Kitô giáo mình, Giáo hội Việt Nam cần đào sâu nội dung giáo lý đức tin để có chiều sâu hơn, và để loan báo Tin mừng cho dân tộc mình. Cánh buồm nhỏ hơn, đối với ngài, là biểu tượng, như được no đầy bởi ngọn gió tình thương nhân bản (lòng từ ái) muốn xả thân phục vụ giá trị bác ái và công lý - hòa bình nhất là qua việc giáo dục và bác ái xã hội. Cánh buồm thứ nhất, đức tin, là nguồn năng lượng chủ yếu và phúc âm hóa, là mục đích và là bản chất của Hội Thánh. Cánh buồm thứ hai, nhân ái, là biểu hiện ra ngoài không thể thiếu được, nhờ nguồn năng lượng thứ nhất. Đức tin và đức bác ái không thể tách rời được.

  Sau phát biểu của Đức TGM Girelli, các Đức cha Việt Nam trao đổi với ngài về đề tài vừa nói để đào sâu và để hiểu cách cụ thể hơn; đặc biệt các Đức cha quan tâm nhiều đến vấn đề Hội nhập Văn hóa và Đối thoại.

  Kế đến, Hội nghị bàn đến đề tài xây dựng Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang, vấn đề quan trọng là gây quỹ và đồ án của Vương cung thánh đường. HĐGM sẽ tiếp tục kêu gọi toàn dân Chúa tại Việt Nam và đồng bào hải ngoại cộng tác vào xây dựng công trình chung của Hội Thánh Việt Nam. Sau cùng, các Đức giám mục nhất trí với nhau về cấu trúc ban tổ chức công trình xây dựng La Vang của HĐGM mà đứng đầu là Đức Tổng giám mục Huế, và phó là Đức cha phó chủ tịch HĐGMVN phụ trách tài chánh.

  Buổi chiều, các Đức cha còn tiếp tục đề tài về Trung Tâm La Vang rồi sang đề tài khác. Đó là về một điểm cần thêm vào Quy chế HĐGMVN liên quan đến các giám mục hưu còn khả năng làm việc chuyên môn hay phụ trách một Ủy ban trực thuộc HĐGM. Các Đức cha đa số tuyệt đối đồng thuận về phía tích cực.

  Kế đến, Đức cha chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội giới thiệu với Hội nghị trang web mới của HĐGMVN bản Anh ngữ: http://www.cbcvietnam.org

  Thời giờ còn lại, các Đức cha bàn thảo về đề tài “Năm Đức Tin” và Lá Thư Mục Vụ cho Năm Đức Tin. Đề tài quan trọng này còn phải được tiếp tục bàn thảo những ngày hôm sau.

  WHĐ

  Most viewed news

  Related posts