• Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội 2013
  • Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội 2013

    Đề tài này được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 29-9-2012, kèm theo giải thích, theo đó một trong những thách đố ý nghĩa nhất đối với công cuộc truyền giảng Tin Mừng ngày nay là thách đố nảy sinh từ môi trường kỹ thuật số.