TGM Girelli có nhiều thời giờ hơn cho Giáo Hội tại Việt Nam

 • Thursday, 10:10 Date 17/01/2013
 • VATICAN. Hôm 16-1-2012, ĐTC đã bổ nhiệm Đức TGM Joseph Marino, Sứ thần Tòa Thánh tại Bangladesh, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia, đồng thời làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Đông Timor kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Brunei.

  Cho đến nay, nhiệm vụ Đại diện Tòa Thánh tại 3 quốc gia vừa nói do Đức TGM Leopoldo Girelli phụ trách. Như vậy, với việc bổ nhiệm này, Đức TGM Girelli chỉ còn giữ nhiệm vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore và Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là Asean. Điều này có nghĩa là ngài có nhiều thời giờ hơn cho Giáo Hội tại Việt Nam, vì Singapore chỉ là một giáo phận duy nhất.Đức TGM Joseph Marino, người Mỹ, năm nay 60 tuổi (23-1-1953), thụ phong GM năm 2008 và trong gần 5 năm qua ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Bangladesh.

  Malaysia rộng tương đương với Việt Nam, nhưng chỉ có 23 triệu rưỡi dân cư, trong số này có khoảng 850 ngàn tín hữu Công Giáo thuộc 3 giáo tỉnh với tổng cộng 9 giáo phận

  Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp Đại sứ từ tháng 7 năm 2011 (SD 16-1-2013)

  LM. Trần Đức Anh OP

  Most viewed news

  Related posts