• Duyên Nợ
  • Duyên Nợ

    Để có được những nụ cười tươi, có tinh thần lạc quan, yêu đời, họ đã trải qua một quá trình dài trong đau khổ, tuyệt vọng, trong mặc cảm khi phải gánh chịu sự kỳ thị của mọi người...