• Caritas Bùi Chu: Giao Lưu Giữa Ban Khuyết Tật với Ban HIV
  • Caritas Bùi Chu: Giao Lưu Giữa Ban Khuyết Tật với Ban HIV

    Sáng thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Ban Caritas Bùi Chu đã tổ chức buổi giao lưu cho các anh chị trong ban Khuyết tật đại diện của 13 giáo hạt và các anh chị trong hai nhóm HIV là: “Nhóm Chung Một Mái Nhà” và “Nhóm Mái Nhà Yêu Thương”, tại Giáo xứ Xuân Chính.