• Caritas Hà Nội: Tập huấn cho Cộng tác viên Ban Khuyết Tật
  • Caritas Hà Nội: Tập huấn cho Cộng tác viên Ban Khuyết Tật

    Trong hai ngày 14-15/6/2019 vừa qua, tại Đan viện Châu Sơn, Nho Quan – Ninh Bình, Ban Khuyết Tật - Caritas Hà Nội đã tổ chức tập huấn với chủ đề “Hỗ trợ Người khuyết tật hòa nhập cộng đồng” cho 58 tham dự viên đại diện cho các Caritas giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.

  • Caritas Bùi Chu: Giao Lưu Giữa Ban Khuyết Tật với Ban HIV
  • Caritas Bùi Chu: Giao Lưu Giữa Ban Khuyết Tật với Ban HIV

    Sáng thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Ban Caritas Bùi Chu đã tổ chức buổi giao lưu cho các anh chị trong ban Khuyết tật đại diện của 13 giáo hạt và các anh chị trong hai nhóm HIV là: “Nhóm Chung Một Mái Nhà” và “Nhóm Mái Nhà Yêu Thương”, tại Giáo xứ Xuân Chính.