• Caritas Hải Phòng: Cầu nguyện cho việc Bảo Vệ Môi Trường năm 2018
  • Caritas Hải Phòng: Cầu nguyện cho việc Bảo Vệ Môi Trường năm 2018

    Hưởng ứng ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên và bảo vệ môi trường (BVMT) theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, Chúa nhật ngày 02/9 vừa qua, tại giáo xứ An Hải, Caritas Hải Phòng đã tổ chức buổi truyền thông và cầu nguyện cho việc BVMT.