Kính thưa các Tổ chức, Quý Dòng tu, Quý Giáo xứ, Quý Đoàn thể và Quý Vị trong và ngoài nước,

Sau thư kêu gọi Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam, Văn Phòng Caritas Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài nước bằng những lời cầu nguyện cũng như sự đóng góp quảng đại của Quý Vị bằng hiện kim. Chúng tôi, xin chân thành cảm ơn các Tổ chức, Quý Dòng Tu, Quý Giáo xứ và Quý Vị về sự quảng đại này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta!

Văn phòng Caritas Việt Nam

Sau đây là danh sách đóng góp của Quý Vị và các Tổ chức từ ngày 13/10/2020 đến 24/02/2021. Khi cập nhật xong, chúng con sẽ thông báo danh sách tiếp từ ngày 25/02/2021 trở đi...

Danh Sách Đóng Góp Cứu Trợ Miền Trung Năm 2020

Danh Sách Đóng Góp Cứu Trợ Miền Trung Năm 2021

Thư tri ân khác
Tri Ân Ân Nhân