• Caritas Việt Nam: Phóng Sự Phòng Chống Nạn Buôn Người
    • Caritas Việt Nam: Phóng Sự Phòng Chống Nạn Buôn Người

      Giáo hội không thể im lặng trước tệ nạn buôn người và nhất là những người bị tước đi nhân phẩm, bị bóc lột một cách dã man. Vì thế đã có rất nhiều hoạt động được tổ chức để cầu nguyện và kêu gọi chấm dứt nạn buôn người.