Di Cư An Toàn: Hai Mươi Hành Động Mục Vụ cho Người Di Cư và Tị Nạn

 • Thứ năm, 08:08 Ngày 09/03/2023
 • Bộ Di cư và Tị nạn | Phát triển con người toàn diện 
  Piazza San Calisto | 00120 Vatican City Tel. +39 06 698 87376 | 
  info@mrseection.org | www.migrants-refugees.va

  HAI MƯƠI HÀNH ĐỘNG MỤC VỤ 
  ĐỐI VỚI NGƯỜI DI DÂN VÀ TỊ NẠN 


  Di cư toàn cầu là một thách thức lớn đối với phần lớn thế giới ngày nay và là ưu tiên hàng đầu của Giáo hội Công giáo. Trong lời nói và việc làm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc đối với tất cả những ai bị di dời. Khi tận mắt chứng kiến và gặp gỡ những người di cư và tị nạn trên quần đảo Lampedusa và Lesbos. Ngài kêu gọi mọi người và đặc biệt là Giáo hội mở rộng vòng tay để: chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập những anh chị em di dân, người tị nạn và nạn nhân của nạn buôn người .

  Ngoài ra, Đức Thánh Cha đang hướng dẫn Giáo hội hỗ trợ cộng đồng thế giới trong việc cải thiện một cách có hệ thống các phản ứng của mình đối với những người di dân. Đối với các hệ thống chính trị quốc tế đã khởi động một quá trình tham vấn và đàm phán đa phương với mục tiêu thông qua hai Hiệp ước Toàn cầu vào cuối năm 2018, một Hiệp ước về người di cư quốc tế và Hiệp ước về người tị nạn.

  Giáo hội đã đưa ra những lập trường về nhiều vấn đề sẽ được đưa vào các Hiệp ước Toàn cầu và, dựa trên kinh nghiệm mục vụ đa dạng và lâu đời của mình, Giáo hội muốn đóng góp tích cực vào tiến trình này. Để hỗ trợ sự đóng góp này, Bộ di cư & Người tị nạn của Vatican (Bộ thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện), đã tham khảo ý kiến của nhiều Hội đồng Giám mục và các tổ chức phi chính phủ, đã chuẩn bị hai mươi điểm hành động sau đây về người di cư và người tị nạn. Chúng không làm cạn kiệt giáo huấn của Giáo hội về người di cư và người tị nạn, nhưng đưa ra những cân nhắc hữu ích mà những người ủng hộ Giáo hội có thể sử dụng, bổ sung và phát triển trong cuộc đối thoại với các chính phủ hướng tới Hiệp ước Toàn cầu. Hai mươi điểm dựa trên nhu cầu của người di cư và người tị nạn được xác định ở cấp cơ sở và dựa trên các thực hành tốt nhất của Giáo hội. Các điểm hành động này đã được chính Đức Thánh Cha chấp thuận.

  Bộ Di cư và Tị nạn, do Đức Thánh Cha hướng dẫn, Ngài kêu gọi các Hội đồng Giám mục giải thích các Hiệp ước và chỉ cho các giáo xứ và các tổ chức trong Giáo hội, với hy vọng thúc đẩy tình thần đoàn kết hơn nữa trong việc giúp đỡ những người di dân và tị nạn. Với rất nhiều vấn đề được đề cập trong hai mươi hành động phục vụ, mỗi Hội đồng Giám mục nên chọn ra những điểm phù hợp nhất với tình hình quốc gia và thúc đẩy sự chú ý của Chính phủ, đặc biệt là các Bộ trưởng chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán về các Hiệp ước Toàn cầu. Mỗi quốc gia đã bắt đầu chuẩn bị lập trường của mình và các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong sáu hoặc tám tháng đầu năm 2018. Các điểm tương tự bằng ngôn ngữ trang trọng hơn, để sử dụng trong vận động, có thể được tìm thấy trong tài liệu Hai mươi hành động cho Hiệp ước toàn cầu.
  Mặc dù dựa trên kinh nghiệm và sự suy tư của Giáo hội, hai mươi hành động này được đưa ra như những cân nhắc có giá trị cho tất cả những người có thiện chí, những người có thể sẵn sàng thực hiện chúng và đưa chúng vào các cuộc đàm phán của đất nước họ. Các nhà lãnh đạo và thành viên của mọi tín ngưỡng, và các tổ chức của xã hội dân sự, được hoan nghênh tham gia vào nỗ lực này. Chúng ta hãy đoàn kết để chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập những người buộc phải rời khỏi nhà của họ và tìm kiếm một tổ ấm mới trong chúng ta.

  Chào đón: Tăng cường các tuyến đường an toàn và hợp pháp cho người di cư và người tị nạn.
  Quyết định di cư phải được thực hiện một cách tự do và tự nguyện. Di cư phải là một quá trình có trật tự, tôn trọng luật pháp của mỗi quốc gia có liên quan. Để đạt được điều này, các điểm sau đây cần được xem xét:

  1.    Cần tránh trục xuất tập thể hoặc tùy tiện những người di cư và tị nạn. Nguyên tắc không tái hoàn trả phải luôn được tôn trọng: người di cư và người tị nạn không bao giờ được trở lại một quốc gia đã được coi là không an toàn. Việc áp dụng nguyên tắc này nên dựa trên mức độ an toàn được cung cấp một cách hiệu quả cho mỗi cá nhân, chứ không phải dựa trên đánh giá tóm tắt về tình trạng an ninh chung của một quốc gia. Việc áp dụng thường xuyên danh sách “các quốc gia an toàn” thường không xem xét đến nhu cầu an ninh thực sự của những người tị nạn cụ thể; chúng phải được điều chỉnh trên cơ sở cá nhân.

  2.    Các tuyến đường hợp pháp cho việc di cư hoặc tái định cư an toàn và tự nguyện cần được nhân rộng. Điều này có thể đạt được bằng cách cấp thêm thị thực nhân đạo, thị thực cho sinh viên và người học nghề, thị thực đoàn tụ gia đình (bao gồm anh chị em, ông bà và cháu), và thị thực tạm thời cho những người chạy trốn xung đột ở các nước láng giềng; bằng cách tạo hành lang nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương nhất; và bằng cách khởi động các chương trình bảo trợ tư nhân và cộng đồng, các chương trình tái định cư người tị nạn trong cộng đồng thay vì tập trung họ vào các cơ sở giam giữ.

  3.    Giá trị của sự an toàn của mỗi người - bắt nguồn từ việc tôn trọng sâu sắc các quyền bất khả xâm phạm của người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn - cần được cân bằng một cách chính xác với các mối quan tâm về an ninh quốc gia. Điều này có thể đạt được thông qua đào tạo thích hợp cho các tổ chức tại biên giới; bằng cách đảm bảo rằng người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, bao gồm cả các dịch vụ pháp lý; bằng cách đảm bảo và bảo vệ cho bất kỳ ai chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực; và bằng cách tìm kiếm các giải pháp thay thế để giam giữ những người nhập cảnh vào một quốc gia mà không được phép.

  Bảo vệ: Bảo vệ Quyền và Phẩm giá của Người Di cư và Người tị nạn 

  Giáo hội đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề di cư, tôn trọng sâu sắc phẩm giá và quyền lợi của mỗi người và xem xét nhiều chiều kích của mỗi cá nhân. Quyền sống là quyền cơ bản nhất trong tất cả các quyền, và không thể phụ thuộc vào địa vị pháp lý của một người. Để đạt được mục đích này, xin đề xuất các điểm sau đây: 

  4.    Người nhập cư phải được bảo vệ bởi quốc gia xuất xứ của họ. Các nhà chức trách ở các quốc gia này nên cung cấp thông tin đáng tin cậy trước khi họ khởi hành; cần đảm bảo rằng tất cả các hình thức di cư đều được hợp pháp hóa và được công nhận; nên tạo ra một cơ quan chính phủ cho người hải ngoại; và nên cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ lãnh sự ở nước ngoài.

  5.    Người nhập cư phải được quốc gia họ đến bảo vệ để ngăn chặn tình trạng bóc lột, lao động cưỡng bức và buôn bán người. Điều này có thể đạt được bằng cách cấm người sử dụng lao động giữ hồ sơ của người di cư; bằng cách đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho tất cả những người di cư, độc lập với tình trạng pháp lý của họ và không có hậu quả tiêu cực đối với quyền được ở lại của họ; bằng cách đảm bảo rằng tất cả những người nhập cư có thể mở một tài khoản ngân hàng cá nhân; bằng cách thiết lập một mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người lao động; và bằng cách đảm bảo rằng tiền lương được trả ít nhất một tháng một lần.

  6.    Người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn có quyền tiếp cận và tận dụng các kỹ năng và năng lực của họ nhằm cải thiện phúc lợi của chính họ và sự thịnh vượng của cộng đồng. Điều này có thể đạt được bằng cách đảm bảo quyền tự do đi lại trong nước và được phép quay trở lại sau khi làm việc ở nước ngoài; cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào các phương tiện liên lạc; tham gia các cộng đồng địa phương trong việc hòa nhập những người xin tị nạn; và phát triển các chương trình tái hòa nhập nghề nghiệp và xã hội cho bất kỳ ai chọn trở về quê hương của họ.

  7.    Tính dễ bị tổn thương của trẻ vị thành niên khi không có người đi kèm và trẻ vị thành niên bị tách khỏi gia đình phải được giải quyết theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Điều này có thể đạt được bằng cách tìm kiếm các giải pháp thay thế để giam giữ những người di cư vị thành niên hợp pháp nhập cảnh vào một quốc gia mà không được phép; cung cấp nơi tạm giữ hoặc nhà nuôi dưỡng cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm hoặc bị ly thân; và thiết lập các trung tâm riêng biệt để xác định và xử lý trẻ vị thành niên, người lớn và gia đình.

  8.    Tất cả những người chưa thành niên di cư phải được bảo vệ theo Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Điều này có thể đạt được thông qua việc đăng ký bắt buộc tất cả các trường hợp khai sinh và bằng cách đảm bảo rằng những người di cư dưới tuổi vị thành niên không trở nên bất thường khi họ đến tuổi trưởng thành và họ có thể tiếp tục đi học.

  9.    Tất cả những người chưa thành niên di cư, xin tị nạn và tị nạn phải được đảm bảo quyền được tiếp cận giáo dục, để họ được tiếp cận trường tiểu học và trung học theo tiêu chuẩn như công dân và không phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của họ.

  10.    Quyền tiếp cận phúc lợi cần được đảm bảo cho tất cả người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn, tôn trọng quyền được chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cơ bản của họ một cách độc lập với tình trạng pháp lý, và đảm bảo khả năng tiếp cận các chế độ hưu trí quốc gia và khả năng chuyển giao quyền lợi trong trường hợp chuyển đến một quốc gia khác. 

  11.    Người di cư không bao giờ trở thành người có quốc tịch hoặc không quốc tịch, theo quyền có quốc tịch được quy định bởi các công ước quốc tế, và quyền công dân phải được công nhận ngay từ khi sinh ra.
  Thăng Tiến: Thăng tiến đẩy sự phát triển con người toàn diện cho người di dân và người tị nạn.

  Giáo hội đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện cho người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn cùng với người dân địa phương. Các quốc gia nên đưa người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn vào kế hoạch phát triển quốc gia của họ. Để đạt được mục tiêu này, các điểm sau đây cần được xem xét: 

  12.    Năng lực của người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn cần được đánh giá và phát triển ở các nước đến bằng cách đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học, các khóa học chuyên môn, học nghề và thực tập, và bằng cách xác nhận bằng cấp đạt được ở nơi khác.

  13.    Sự bao gồm xã hội và nghề nghiệp của người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn trong các cộng đồng địa phương cần được hỗ trợ bằng cách công nhận quyền tự do đi lại và quyền lựa chọn nơi sinh sống của họ; cung cấp thông tin bằng chính ngôn ngữ gốc của họ; cung cấp các lớp học ngôn ngữ và các khóa học về phong tục và văn hóa địa phương; và cấp cho những người xin tị nạn và những người tị nạn quyền làm việc.

  14.    Sự toàn vẹn và hạnh phúc của gia đình cần luôn được bảo vệ và thúc đẩy, không phụ thuộc vào tư cách pháp nhân. Điều này có thể đạt được bằng việc tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình rộng rãi hơn (ông bà, cháu và anh chị em) độc lập với các yêu cầu tài chính; bằng cách cho phép các thành viên gia đình đoàn tụ làm việc; thực hiện cuộc tìm kiếm các thành viên của gia đình thất lạc; chống lại việc bóc lột trẻ vị thành niên; và đảm bảo rằng, nếu được tuyển dụng, công việc của họ không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc quyền học tập của họ.

  15.    Người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn có nhu cầu đặc biệt phải được đối xử giống như những công dân có cùng điều kiện, đảm bảo tiếp cận các quyền lợi dành cho người khuyết tật một cách độc lập với tình trạng pháp lý và ghi danh những trẻ vị thành niên khuyết tật không có người đi kèm hoặc bị tách biệt vào các chương trình giáo dục đặc biệt.

  16.    Các quỹ hỗ trợ nhân đạo và phát triển quốc tế, được gửi đến các quốc gia tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn và người di cư chạy trốn khỏi xung đột vũ trang, cần được tăng lên, đảm bảo rằng có thể đáp ứng được nhu cầu của cả những người mới đến và cư dân địa phương. Điều này có thể đạt được bằng cách tài trợ cho việc thành lập và phát triển các cơ sở chăm sóc y tế, giáo dục và xã hội ở các quốc gia đến, mở rộng các chương trình trợ giúp và hỗ trợ tài chính cho các gia đình địa phương trong tình huống dễ bị tổn thương.

  17.    Quyền tự do tôn giáo - cả về tín ngưỡng và thực hành - cần được đảm bảo cho tất cả những người di dân, người xin tị nạn và người tị nạn, không phụ thuộc vào tư cách pháp nhân.

  Hội nhập : Sự tham gia nhiều hơn của Người di dân và Người tị nạn để làm phong phú cộng đồng địa phương. 
  Sự xuất hiện của người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn thể hiện cơ hội phát triển cho các cộng đồng địa phương cũng như cho những người mới nhập cư. Sự gặp gỡ của các nền văn hóa khác nhau là một nguồn làm giàu lẫn nhau, vì sự hòa nhập và tham gia góp phần vào sự phát triển của xã hội; bằng cách chống lại việc bóc lột trẻ vị thành niên; và đảm bảo rằng, nếu được tuyển dụng, công việc của họ không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc quyền học tập của họ. Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện các điểm sau:

  18.    Hội nhập, với tư cách là một quá trình hai chiều, cần được thúc đẩy, thừa nhận và coi trọng sự phong phú của cả hai nền văn hóa. Điều này có thể đạt được bằng cách công nhận quyền công dân khi sinh ra; nhanh chóng chấp nhận quốc tịch cho tất cả những người tị nạn, không phụ thuộc vào các yêu cầu tài chính hoặc kiến thức ngôn ngữ (ít nhất là đối với những người trên 50 tuổi); thúc đẩy đoàn tụ gia đình; và tuyên bố một lần ân xá và hợp pháp hóa cho những người di cư đã sống ở một quốc gia trong một khoảng thời gian đáng kể.

  19.    Yếu tố tích cực về tình đoàn kết đối với người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn nên được thúc đẩy. Điều này có thể đạt được bằng cách tài trợ cho các dự án trao đổi giữa các nền văn hóa; hỗ trợ các chương trình hòa nhập trong cộng đồng địa phương; lập hồ sơ và phổ biến các thông lệ tốt trong hội nhập; và đảm bảo rằng các thông báo công khai được dịch sang các ngôn ngữ mà hầu hết người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn nói.

  20.    Những người buộc phải chạy trốn khỏi các cuộc khủng hoảng nhân đạo và sau đó được sơ tán hoặc đăng ký vào các chương trình hỗ trợ hồi hương phải được đảm bảo các điều kiện thích hợp để tái hòa nhập tại quốc gia nơi họ ra đi. Điều này có thể đạt được bằng cách tăng các quỹ được giao để hỗ trợ tạm thời cho những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo và phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước trở về, xác nhận trình độ học vấn và chuyên môn đạt được ở nước ngoài, và khuyến khích tái hòa nhập nhanh chóng của người lao động ở nước xuất xứ của họ.

  Bài viết liên quan