• NIỀM VUI NHÂN ĐÔI
  • NIỀM VUI NHÂN ĐÔI

    Trong ngày 12/8/2018, chúng tôi - đại diện Caritas Việt Nam đã đến Hà Nội và Hà Nam thăm gia đình bốn em đã được Hội St. Lucas tại Hoa Kỳ giúp chi phí phẫu thuật tim trong thời gian vừa qua.