• Caritas Huế thành lập nhóm Tự Lực
 • Caritas Huế thành lập nhóm Tự Lực

  Tự Lực là tên gọi của nhóm những người có HIV (NCH) và thân nhân được Caritas Huế thành lập theo đường hướng hoạt động của Caritas Việt Nam.

 • Mong lắm cái nhìn cảm thông
 • Mong lắm cái nhìn cảm thông

  Nếu em gặp người có HIV không những em sẽ bắt tay mà em còn ôm hôn người ấy nữa. Đây là câu nói khẳng định của học viên lớp giáo lý hôn nhân giáo xứ mà chúng tôi có dịp đến truyền thông. 

 • Truyền Thông HIV tại giáo xứ Nam Pháp
 • Truyền Thông HIV tại giáo xứ Nam Pháp

  Ngày 06.04.2014, Ban truyền thông Caritas Hải Phòng đã tới truyền thông kiến thức cơ bản về HIV và giảm thiểu kỳ thị đối với người có H cho hơn 40 học viên lớp giáo lý hôn nhân tại giáo xứ Nam Pháp.

 • Caritas Việt Nam: Bế giảng khóa Tập huấn Emmaus III
 • Caritas Việt Nam: Bế giảng khóa Tập huấn Emmaus III

  Khóa Tập huấn Emmaus III kéo dài 3 ngày đã bế giảng vào chiều thứ Sáu ngày 14.03.2014 với sự hiện diện của Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB - Giám đốc Caritas Việt Nam, quý Cha Giảng viên và tất cả Tham dự viên của khóa học