• Fifth Sunday of Easter - Year C
 • Fifth Sunday of Easter - Year C

  Now has the Son of Man been glorified, and in him God has been glorified.If God has been glorified in him, God will in turn glorify him in himself,and will glorify him very soon.

 • 3rd Sunday of Easter [C]
 • 3rd Sunday of Easter [C]

  Do you believe in the resurrection of the body? Every time we say the Creed we are asserting that we do. Today we encounter a risen body, the first fruits of Christ's resurrection from the dead.

 • Công giáo và Tin lành Luther sắp phát hành một tài liệu chung
 • Công giáo và Tin lành Luther sắp phát hành một tài liệu chung

  Thông tin từ Đài phát thanh Vatican hôm 24-01 cho biết: Gần đến dịp kỷ niệm 500 năm Cuộc Cải cách Tin lành (1517), người Công giáo và Tin lành Luther sẽ thực hiện một tập tài liệu chung với nhan đề “Từ xung đột đến Hiệp thông”.