• Chính phủ của Al-Sisi phục hồi và hợp thức hóa hơn 500 nhà thờ
  • Chính phủ của Al-Sisi phục hồi và hợp thức hóa hơn 500 nhà thờ

    Nhân dịp ra mắt kế hoạch quốc gia về các công trình xã hội, Tổng thống Ai Cập, ông Abd al-Fattah al-Sisi đã cam kết tu bổ các nhà thờ bị "Anh em Hồi giáo" phá hủy; đồng thời, chính phủ đang làm việc để hợp pháp hóa các công trình thánh thiêng Kitô giáo khác và đang cấp giấy phép xây dựng các nhà thờ mới.

  • Ngày Quốc tế trẻ em gái
  • Ngày Quốc tế trẻ em gái

    Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới có 1,1 tỷ trẻ em gái. Mục tiêu phát triển bền vững số 5 “Đạt đến sự bình đẳng giới qua việc giải phóng phụ nữ và trẻ nữ”.