• Caritas Thái Bình: Bệnh Nhân Phong Mừng Noel
  • Caritas Thái Bình: Bệnh Nhân Phong Mừng Noel

    Ngày 14/12/ 2017, được sự hướng dẫn, quan tâm của Đức Cha Phêrô - Giám Mục Giáo Phận, sự cộng tác của Ban Caritas Giáo Phận và quý cha trong Tòa Giám Mục Thái Bình, gần 500 bệnh nhân phong trong khu vực miền bắc đã cùng nhau quy tụ tại nhà chung giáo phận.

  • Niềm vui chia sẻ tại trại phong Chí Linh
  • Niềm vui chia sẻ tại trại phong Chí Linh

    Văn phòng Caritas Hải Phòng cùng phái đoàn quý vị ân nhân Thầy Phó tế Gioan Vũ Hiến (từ Hoa Kỳ) đến thăm và tặng quà các bệnh nhân tại trại phong Chí Linh - Hải Dương.