• Lá thư cảm ơn của em Việt
  • Lá thư cảm ơn của em Việt

    Cứ mỗi khi bắt đầu một năm học mới thì lòng con rạo rực một niềm vui tựu trường. Nhưng bên cạnh đó, đối với gia đình con, thì lại là một nỗi lo lớn.

  • Thư gửi sinh viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (2018-2019)
  • Thư gửi sinh viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (2018-2019)

    Các con sinh viên và học sinh rất thân mến, 1. Mùa hè đang khép lại và một năm học mới sắp bắt đầu. Năm học mới, thời gian của ân sủng, sẽ được Thiên Chúa ban tặng cho các con như một nén bạc quý giá cần được sử dụng với lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, Giáo Hội và xã hội.