• Cách nhìn nhận và đánh giá một con người
 • Cách nhìn nhận và đánh giá một con người

  Nghe cách nói, nhìn cách thức và sự biểu lộ tình cảm của một ai đó ta có thể phán đoán tính cách của người đó. Nếu như bạn không có khả năng nhìn người thì bạn sẽ gặp phải những người “xấu”. Hàng ngày chúng ta đều phải làm việc, giao tiếp, hợp tác với rất nhiều người có tính cách khác nhau, chẳng lẽ ta không có một chút khái niệm về “nhìn người” hay sao?

 • Khóa Đồng hành I của ban Khuyến học Caritas Việt Nam
 • Khóa Đồng hành I của ban Khuyến học Caritas Việt Nam

  Từ ngày 12 đến 14 tháng 7 năm 2013, ban Khuyến học Caritas Việt Nam tổ chức khoá tập huấn cho các cộng tác viên đồng hành với các em học sinh trong chương trình Con Đường Sáng với chủ đề “Đồng hành I”.

 • Schools are means of overcoming poverty and diseases
 • Schools are means of overcoming poverty and diseases

  ĐTC kêu gọi các quốc gia đang phát triển ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La-tinh hãy đầu tư vào giáo dục. Người đã nhấn mạnh “trường học là phương tiện để chiến thắng sự nghèo đói và bệnh tật”.