• Đại hội Giới trẻ Công giáo Australia tại Sydney
  • Đại hội Giới trẻ Công giáo Australia tại Sydney

    Sydney, Australia – Từ ngày 7-9/12 vừa qua, Đại hội Giới trẻ Công giáo Úc đã diễn ra tại Sydney, với sự tham dự của khoảng 20 ngàn người. Đại hội này cũng khai mạc “Năm Giới trẻ”...

  • Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Hoa kỳ
  • Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Hoa kỳ

    Từ ngày 16-18/11 vừa qua, hơn 20 ngàn bạn trẻ người Mỹ từ các giáo phận trên toàn nước Mỹ đã tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Hoa kỳ năm 2017, với chủ đề “Được gọi”.