• Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội 2013
  • Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội 2013

    Đề tài này được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 29-9-2012, kèm theo giải thích, theo đó một trong những thách đố ý nghĩa nhất đối với công cuộc truyền giảng Tin Mừng ngày nay là thách đố nảy sinh từ môi trường kỹ thuật số.

  • Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Beirut, Liban
  • Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Beirut, Liban

    BEIRUT. Trong thánh lễ trước hàng trăm ngàn tín hữu sáng chúa nhật 16-9-2012 tại thủ đô Beirut, ĐTC đã kêu gọi quốc tế, nhất là các nước Arập giúp tìm một giải pháp hòa bình cho chiến cuộc tại Siria.