• Người nghèo là kho tàng cùa Giáo Hội
  • Người nghèo là kho tàng cùa Giáo Hội

    Anh chị em ở trong tim Giáo Hội và anh chị em cho phép chúng tôi gặp gỡ Chúa Giêsu, vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương 200 người nghèo thuộc các giáo phận Pháp lúc 9 giờ sáng ngày 6-7-2016