• Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil
  • Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil

    Hôm 7-5-2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm đầu tiên của ĐTC Phanxicô tại hải ngoại: từ 22 đến 29-7 năm nay tại Brazil nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 28.

  • Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi
  • Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi

    Ngày Chúa Nhặt Thứ 4 Phục Sinh, tôi muốn mời gọi các bạn phản tỉnh về chủ đề: Ơn gọi, dấu chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đức tin, được diễn ra trong năm Đức Tin cùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công Đồng Vaticano II.