• Dấu Ấn Đại Hội Caritas Việt Nam 2017
  • Dấu Ấn Đại Hội Caritas Việt Nam 2017

    Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 được tổ chức tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Thái Bình từ sáng thứ Ba 24/10/2017 đến trưa thứ Sáu 27/10/2017, với chủ đề: THĂNG TIẾN ĐỂ PHỤC VỤ.