Truyền Thông HIV tại giáo xứ Nam Pháp

  • Wednesday, 10:10 Date 09/04/2014
  • Ngày 06.04.2014, Ban truyền thông Caritas Hải Phòng đã tới truyền thông kiến thức cơ bản về HIV và giảm thiểu kỳ thị đối với người có H cho hơn 40 học viên lớp giáo lý hôn nhân tại giáo xứ Nam Pháp.

    Giáo xứ Nam Pháp,  do Cha Giuse Nguyễn Văn Dương coi sóc, là nơi thu hút nhiều các bạn trẻ tới tham gia sinh hoạt đời sống thiêng liêng, đặc biệt có nhiều bạn trẻ đến từ các giáo phận Vinh, Thanh Hoá, Bùi Chu, Phát Diêm, Thái Bình, theo học tại các trường đại học tại thành phố Hải Phòng.

    Tại lớp giáo hôn nhân, truyền thông viên Đoàn Thị Khuyên đã cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về HIV, các đường lây nhiễm và những đường không lây nhiễm khi tiếp xúc với người nhiễm HIV, cách sử lý khi không may đạp phải bơm kim tiêm, hay có hành vi nguy cơ cao

    Most viewed news

    Related posts