Caritas Việt Nam chúc mừng Tân Tổng Giám Mục TGP Huế

 • Thursday, 10:10 Date 23/08/2012
 • VATICAN. Ngày 18-8-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, TGM chính tòa giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng lên kế nhiệm.

  Đức Cha Phanxicô Xaviê hiện nay đang là Phó Chủ tịch UBBAXH - Caritas Việt Nam, đại diện cho Giáo tỉnh miền Trung. 

  Chúng con - VP. Caritas Việt Nam -  chúc mừng và hiệp nguyện với Đức Cha trong sứ mệnh mới, xin Chúa ban cho Đức Cha ân sủng và thiện hảo.

  Đức tân TGM Lê Văn Hồng năm nay 72 tuổi, sinh ngày 30-6 năm 1940 tại Trí Bưu, Quảng Trị, thụ phong LM năm 1969 và làm Giáo Sư Tiểu chủng viện Hoan Thiện, và về sau ngài Quản xứ Truồi từ năm 1975 đến năm 1999 là năm ngài được cử đi du học tại Pháp trong 3 năm trời.

  Trở về nước năm 2002, Cha Lê Văn Hồng Quản Xứ Phú Hậu cho đến khi được bổ nhiệm làm GM hiệu tòa Dadiaufala, Phụ tá của Tổng giáo phận Huế ngày 19 tháng 2 năm 2005. Ngài chọn khẩu hiệu GM là “Sicut qui ministrat” (Như một người phục vụ, Lc 22,27).

  Most viewed news

  Related posts