Chương Trình Tập Huấn Cho Người Tập Huấn (TOT)

 • Wednesday, 10:10 Date 21/08/2013
 •  

  Chương Trình Tập Huấn Cho Người Tập Huấn (TOT)

  Thời gian : 04 ngày

  Đối tượng: 10 Văn phòng Caritas của Giáo tỉnh TP.HCM

  Thời gian tập huấn:

  -          Khóa 1: 09-13.9. 2013: Saigon, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần thơ, Long Xuyên, tại Giáo phận Mỹ Tho. 

  -          Khóa 2: 4-8.11.2013 Phan Thiết, Bà Rịa, Xuân Lộc, Phú Cường, Đà Lạt, tại Nhà Tĩnh tâm Đa-mi-a-nô (OFM Thủ Đức). 

  Mục tiêu :       

  •   Nắm vững những khái niệm căn bản về tập huấn
  •   Nắm vững phương pháp tham gia chủ động của người lớn (phương pháp giảng dạy tích cực)
  •   Thiết kế một chương trình tập huấn cơ bản: giáo trình, thời gian, phương pháp và công cụ
  •   Một số phương pháp / kỹ năng cần thiết trong cách thức truyền đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ
  •   Một số công cụ trong tập huấn: bảng, flipchart, powperpoint và máy chiếu

  Phương pháp: Tham gia chủ động của tham dự viên, đặc biệt trọng tâm ở việc thực hành các bài tập về các kỹ năng tập huấn.

  Tham dự viên : Một khóa gồm 15 học viên Caritas là những người có trải nghiệm trình bày trước nhóm  từ 3-5 lần và đã tham dự ít nhất 3 khóa tập huấn của Nhóm Liên kết.

  Nhóm tập huấn: Micae Trương Thanh Tâm, S.J, Maria Nguyễn Thị Lệ Minh, LHC và Phil. Trần Thanh Minh, S.J.

  Thời gian

  Nội dung

  Ngày 1:  Khái niệm về tập huấn

   

   

  -Các khái niệm căn bản về tập huấn

  -Các nguyên tắc của tập huấn theo phương  pháp giáo dục chủ động

  -Chu trình học tập của người lớn

  -Vai trò của tập huấn viên

  -Yêu cầu về một bài giảng có hiệu quả

  -Thực tập của các tham dự viên

  Ngày 2:  Chuẩn bị trước khi tập huấn 

  -Tìm hiểu về các tham dự viên

  -Cấu trúc cơ bản của một khóa tập huấn: trước- giữa- sau

  -Thiết kế một chương trình tập huấn: giáo trình, thời gian, phương pháp, công cụ

  -Các công cụ sử dụng

  - Diễn tập sự phối hợp của các tập huấn viên

  -Thực tập  của các tham dự viên

  Ngày 3: Kỹ năng tập huấn

  -Kỹ năng quan sát

  -Kỹ năng lắng nghe

  -Kỹ năng đặt câu hỏi

   -Kỹ năng thảo luận nhóm

  -Kỹ năng phản hồi

  -Thực tập của các tham dự viên

  Ngày 4: thực tập và trình bày nhóm

  Soạn giáo án mẫu - thực tập tập huấn trong lớp

   

  Sách tham khảo:

  1. SDRC, “Tài liệu phát: Tập huấn cho Tập huấn viên”, SDRC, TP.HCM, Tháng 6.2012.
  2. Nguyễn Thị Minh Phượng và Phạm Thị Thúy, “Cẩm nang phương pháp sư phạm”, TP.HCM: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2011.
  3. Dr. Y.P Singh, “Training of Trainers (ToT) manual”, Haryana Community Forestry Project, October, 1999. Tài liệu online: www.hcfp.gov.in/downloads/.../Training_of_Trainers_Manual

  Most viewed news

  Related posts