Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 ban hành Tự Sắc thay đổi một số điều khoản trong Tông Hiến Universi Dominici Gregis

 • Tuesday, 10:10 Date 26/02/2013
 • Đặng Tự Do

   

  Sáng thứ Hai 25 tháng Hai, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã ban hành một Tự Sắc (Motu Proprio) thay đổi một số điều khoản trong Tông Hiến Universi Dominici Gregis (Mục Tử Toàn Thể Hội Thánh) đã được Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố ngày 22 Tháng Hai năm 1996.

  Những thay đổi có thể tóm tắt như sau:

  1. Sửa đổi đoạn 37 - Tông Hiến Universi Dominici Gregis

  Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 cho phép Hồng Y Đoàn bắt đầu Cơ Mật Viện trước thời hạn mười lăm ngày sau khi bắt đầu thời gian trống ngôi Giáo Hoàng (Sede Vacante) miễn là tất cả các vị Hồng Y có quyền bầu Giáo Hoàng đã có mặt tại Vatican. Sửa đổi này cũng truyền rằng Cơ Mật Viện phải bắt đầu không quá 20 ngày sau khi bắt đầu thời gian trống ngôi Giáo Hoàng, cho dù các Hồng Y cử tri chưa hiện diện đầy đủ.

  2. Sửa đổi đoạn 48 - Tông Hiến Universi Dominici Gregis

  Lời thề bí mật cũng được áp dụng cho các cá nhân được nêu tại câu 2 đoạn 55, bao gồm cả “hai kỹ thuật viên đáng tin cậy”, là những người có nhiệm vụ hỗ trợ các viên chức có thẩm quyền của Hồng Y Đoàn trong việc đảm bảo rằng không có thiết bị ghi hay phát những âm thanh hình ảnh nào được cài đặt bởi bất cứ ai trong các khu vực được đề cập, đặc biệt là trong nhà nguyện Sistina, nơi các cuộc bầu cử được thực hiện.

  3. Sửa đổi câu 3 đoạn 55 - Tông Hiến Universi Dominici Gregis

  Hình phạt dành cho việc vi phạm lời thề bí mật là vạ tuyệt thông tiền kết.

  Tưởng cũng nên biết thêm, câu 3 đoạn 55 của Tông Hiến Universi Dominici Gregis quy định rằng “những hình phạt nặng nề theo sự lượng định của vị Giáo Hoàng tương lai sẽ được áp dụng” (cho những ai vi phạm lời thề bí mật). Nay thì Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 quy định rõ rệt rằng những ai vi phạm lời thề bí mật thì tức khắc bị vạ tuyệt thông.

  Most viewed news

  Related posts