Giá trị của tình yêu và tính dục theo luân lý Kitô giáo

 • Friday, 10:10 Date 28/12/2012
 • Trong Thông điệp Humanae Vitae: “Sự sống con người” Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói rằng: “Nhờ Hôn nhân, Thiên Chúa đã kết hợp cách khôn ngoan hai trong những thực tại lớn lao của nhân loại: Sứ mạng truyền sinh sự sống và tình yêu hỗ tương hợp pháp của người nam và người nữ, qua đó họ được mời gọi để bổ túc cho nhau trong việc trao hiến không những về thể lý, nhưng nhất là tinh thần. hay nói cách khác, Thiên Chúa đã muốn làm cho đôi vợ chồng tham dự vào tình yêu của Ngài, của tình yêu riêng mà Ngài dành cho mỗi người và qua đó, Ngài mời gọi họ giúp đỡ lẫn nhau và trao hiến cho nhau để đạt đến sự sung mãn về đời sống riêng của họ, và của tình yêu mà Ngài mang đến cho nhân loại và cho tất cả mọi con cái của Ngài.

  Được sinh ra từ tình yêu tạo dựng và phụ tử của Thiên Chúa, hôn nhân tìm thấy trong tình yêu nhân loại, phù hợp với kế hoạch và ý định của Thiên Chúa, luật căn bản về giá trị luân lý của nó: trong tình yêu hỗ tương của vợ chồng, qua đó mỗi người cố gắng hết sức mình giúp đỡ người khác trở nên người mà Thiên Chúa muốn, trong cùng một lòng ao ước diễn tả một cách trung thành tình yêu của Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá và là Người Cha, trong khi truyền sinh sự sống mới.

  Thông Điệp cũng đề cập rằng: “Trong hành vi tính dục, vợ chồng cần phải tôn trọng sự liên kết không thể tách rời mà Thiên Chúa đã muốn” để có thể giữ gìn cách toàn vẹn ý nghĩa hỗ tương và tình yêu chân thực và nhằm đến ơn gọi cao cả của con người đến việc làm cha mẹ”.

  Với những trình bày trong Thông điệp cho thấy rằng: Giáo lý truyền thống của Giáo hội về truyền sinh được bảo vệ cách trọn vẹn. Thông điệp xác nhận “mối dây liên kết không thể tách rời” giữa hai ý nghĩa của hành động phối hôn vợ chồng là kết hiệp và truyền sinh.

  Xem toàn bộ nội dung bài chia sẻ

  Most viewed news

  Related posts