Ngày thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc thụ tạo

 • Thursday, 10:10 Date 30/08/2018
 • ĐTC kêu gọi cầu nguyện cho việc săn sóc thụ tạo - căn nhà chung của nhân loại

  Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho việc săn sóc thụ tạo - căn nhà chung của nhân loại  (Vatican Media)

  Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng tác trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc thụ tạo mùng 1 tháng 9, trong sự hiệp nhất với các anh em Chính thống và các Giáo Hội Ki tô khác.

  Đức Thánh Cha nói: "Trong sứ điệp cho năm nay, tôi ước mong kéo sự chú ý của mọi người đối với nước, là thiện ích đầu tiên cần bảo vệ và cống hiến cho mọi người. Tôi biết ơn các sáng kiến khác nhau của các Giáo Hội địa phương, các hiệp hội dòng tu đã đề ra. Tôi mời mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện ngày thứ bẩy tới đây cho việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta."

  Linh Tiến Khải - Vatican

  Most viewed news

  Related posts