Course of Training of Trainers

 • Friday, 10:10 Date 13/09/2013
 • TTMV Gp. Mỹ Tho ngày 12.09.2013

  Chương trình tập huấn khóa ToT ngày IV đi sâu hơn vào các hoạt động thực hành. Các nhóm thực tập và trình bày Giáo án chi tiết trong vai trò là những Tập huấn viên. Nhóm Caritas Mỹ Tho thực tập với đề tài “Thùng rác gia đình”, còn nhóm Caritas Long Xuyên chọn đề tài “Tập huấn về phòng chống sâu rầy”.

  Nội dung tập huấn trong ngày IV tập trung vào khung thời gian, cấu trúc cơ bản của một khóa học, sự cần thiết của việc lượng giá, các kỹ năng cần thiết như: quan sát, lắng nghe, trình bày, đặt câu hỏi, vận dụng trò chơi…

  Giảng viên đã khéo léo trình bày các nội dung qua các trò chơi độc đáo, sôi nổi, hào hứng để giúp cho các Tham dự viên (TDV) rèn luyện kỹ năng, kích thích việc tham gia học tập và tăng thêm bầu khí sinh động của lớp.

  Trước khi kết thúc ngày IV, ban Giảng viên giúp TDV ôn lại những ý chính của nội dung những bài học đã qua, và đặc biệt giúp TDV nắm rõ một số nguyên tắc trong việc quản lý thời gian cho mọi hoạt động của mình.

  Most viewed news

  Related posts