Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật GP Đà Nẵng mừng Lễ Giáng Sinh

  • Thursday, 10:10 Date 23/08/2012
  • Nếu giúp những người khuyết tật là một hoạt động tông đồ, thì ở đây, chính những anh chị em khuyết tật cũng làm việc tông đồ cho nhau. Đây là điểm son của Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật Giáo phận Đà Nẵng đã được thành lập từ 11 năm trước và mỗi ngày một thêm phong phú về số thành viên và tầm hoạt động. 

    Most viewed news

    Related posts