Phục hồi chức năng tổn thương tuỷ sống

 • Monday, 10:10 Date 04/02/2013
 • Tổn thương tuỷ sống là tình trạng một phần tuỷ sống bị tổn thương, gây ảnh hưởng đến phần cơ thể tương ứng (phần do tuỷ sống kiểm soát).

  Tài liệu này giới thiệu những vấn đề liên quan đến việc phục hồi chức năng tổn thương tuỷ sống. Đây là tài liệu thứ hai nằm trong loạt tài liệu về phục hồi chức năng mà chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả:

  1. PHCN sau tai biến mạch máu não (tháng 1/2013)

  2. PHCN tổn thương tủy sống (tháng 2/2013)

  3. PHCN trẻ trật khớp háng bẩm sinh (tháng 3/2013)

   4. PHCN cho trẻ cong vẹo cột sống (tháng 4/2013) 

  5. PHCN bàn chân khèo bẩm sinh (tháng 5/2013)

  6. PHCN cho trẻ cong vẹo cột sống (tháng 6/2013)

  7. PHCN cho NKT giảm chức năng nhìn (tháng 7/2012)

  8. PHCN nói ngọng nói lắp, thất ngôn (tháng 8/2013)

  9. PHCN trẻ giảm thính lực (Khiếm thính) (tháng 9/2013)

  10. PHCN trẻ chậm phát triển trí tuệ (tháng 10/2013)

  11. PHCN trẻ tự kỷ (tháng 11/2013)

  12. PHCN cho người có bệnh tâm thần (tháng 12/2013)

  Most viewed news

  Related posts