Training for collaborators on CBR

 • Thursday, 10:10 Date 05/09/2013
 • Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2013, tại Nhà Mục Vụ giáo xứ Long Hương, giáo phận Bà Rịa, Cha Vinh Sơn Trần Văn Khải, Giám đốc Ban Bác Ái Xã Hội - (BAXH) - Caritas Bà Rịa, nữ Tu Thu Hà, phụ trách ban Khuyết Tật cùng với 39 tham dự viên (TDV) đã tiến hành nghi thức khai mạc khóa tập huấn “Hỗ trợ người khuyết tật dựa vào cộng đồng”.

  Toàn thể TDV khóa tập huấn này là thành viên ban Điều hành Caritas của 37 giáo xứ, giáo họ biệt lập thuộc 2 giáo hạt Bình Giã và Long Hương và cũng là cộng tác viên (CTV) của ban Khuyết Tật thuộc Ban  BAXH - Caritas Bà Rịa.

  Khóa tập huấn này nằm trong dự án “Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng” của ban BAXH - Caritas Bà Rịa, thực hiện theo đường hướng của ban Khuyết Tật Caritas Việt Nam.

  Trong nghi thức khai mạc, Cha Giám đốc đã nhấn mạnh việc thể hiện đức tin, lòng yêu mến Chúa qua hành động yêu thương anh em, đặc biệt là anh em khuyết tật.

  Buổi sáng, các TDV được giảng viên (GV) là Nữ tu Marie Nguyễn Thị Hơn, dòng thánh Phaolô, trình bày các kiến thức cơ bản về con người và sự khuyết tật, sau đó GV phổ biến và hướng dẫn cho các TDV các văn bản pháp luật có liên quan đến NKT như công ước quốc tế về NKT, luật về NKT của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  Buổi chiều, GV cùng TDV trao đổi về đề tài “Hỗ trợ người khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”.

  Cuối ngày, trong bài phát biểu trước khi bế mạc, Cha Phaolô Phạm Minh Tân - Phó Giám đốc (PGĐ) nêu lên giá trị về việc tham gia và cộng tác của TDV trong khóa tập huấn này cũng như trong công tác hỗ trợ NKT sau này. Tiếp theo, thay mặt Cha Giám đốc, Cha PGĐ trao giấy chứng nhận cho các TDV của khóa học.

  Sau khi nhận phép lành từ Cha Giám Đốc, khóa tập huấn kết thúc lúc 14g30.                                                                                                    

  Caritas Bà Rịa

  Most viewed news

  Related posts