Encyclical letter Humanae Vitae

  • Thursday, 10:10 Date 17/01/2013
  • Cách đây 46 năm, Đức Phaolô VI đã xuất bản thông điệp Humanae Vitae (Sự sống con người) của ngài. Bị phản đối và không được hiểu vào lúc nó được xuất bản, thế nhưng thông điệp này dường như chứa đựng một sứ điệp rất quan trọng cho xã hội hiện nay.

    Kính mời Quý Vị cùng đọc lại Thông điệp này

    Most viewed news

    Related posts