Thống kê Giáo hội Công giáo 2011

 • Thursday, 10:10 Date 23/08/2012
 • WHĐ (24.10.2011) / Fides – Hằng năm, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đều đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê về nhân sự và cấu trúc của Giáo Hội trong các lĩnh vực mục vụ, y tế, giáo dục và viện trợ được Fides lập thành bảng biểu, dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (31-12-2010). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

  Năm nay 2011, Ngày Thế giới Truyền giáo là Chúa nhật 23 tháng Mười.

  Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo
  Châu lục
  Dân số
  Tín hữu Công giáo
  Tỉ lệ
  Châu Phi
  993.400.000 (+19.983.000)
  179.480.000 (+6.530.000)
   18,06 % (+0,3)
  Châu Mỹ
  921.924.000 (+8.744.000)
  583.012.000 (+5.863.000)
  63,23 % (+0,04)
  Châu Á
  4.114.586.000 (+47.702.000)
  125.860.000 (+1.814.000)
  3,06 % (+ 0,01)
  Châu Âu
  710.959.000 (+1.850.000)
  284.030.000 (+597.000)
   39,95 % (- 0,02)
  Châu Đại dương
  35.830.000 (+967.000)
  9.283.000 (+147,000)
   25,91 % (- 0,3 )
  TỔNG CỘNG
  6.777.599.000(+79.246.000)
  1.180.665.000(+14,951,000)
   17,42% (+ 0,02)
  Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
  Châu lục
  Số dân trên một linh mục
  Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
  Châu Phi
  27.322 (-313)
  4.882 (+25)
  Châu Mỹ
  7.521 (+70)
  4.749 (+32)
  Châu Á
  49.402 (-628)
  2.270 (-30)
  Châu Âu
  3.721 (+42)
  1.487 (+16)
  Châu Đại dương
  7.521 (+181)
  1.948 (+25)
  TỔNG CỘNG
  13.154 (+139)
  2.876 (+27)
  Giáo khu – Điểm truyền giáo
  Châu lục
  Giáo khu
   
  Điểm truyền giáo
  có linh mục
  Điểm truyền giáo
  không có linh mục
  Châu Phi
  521 (+3)
  564 (+280)
  73.695 (+2.143)
  Châu Mỹ
  1.078 (+2)
  213  (+94)
  14.336  (+2.131)
  Châu Á
  530 (+6)
  997 (-69)
  42.042 (+937)
  Châu Âu
  748 (=)
  37 (-110)
  79 (-30)
  Châu Đại dương
  79 (=)
  39 (-10)
  796 (+278)
  TỔNG CỘNG
  2.956 (+11)
  1.850 (+185)
  130.948 (+5.459)
  Giám mục
  Châu lục
  Tổng số giám mục
  Giám mục giáo phận
  Giám mục dòng
  Châu Phi
  681 (+12)
  490 (+2)
  191 (+10)
  Châu Mỹ
  1.899 (+23)
  1.329 (+19)
  570 (+4)
  Châu Á
  746 (+6)
  548 (+1)
  198 (+5)
  Châu Âu
  1.607 (+20)
  1.373 (+17)
  234 (+3)
  Châu Đại dương
  132 (+2)
  88 (+3)
  44 (-1)
  TỔNG CỘNG
  5.065 (+63)
  3.828 (+42)
  1.237 (+21)
  Linh mục
  Châu lục
  Tổng số linh mục
  Linh mục giáo phận
  Linh mục dòng
  Châu Phi
  36.766 (+1155)
  24.863 (+888)
  11.903 (+267)
  Châu Mỹ
  122.567 (+413)
  81.411 (+946)
  41.156 (-533)
  Châu Á
  55.441 (+1519)
  32.517 (+780)
  22.924 (+739)
  Châu Âu
  191.118 (-1,674)
  133.997 (-1105)
  57.058 (-569)
  Châu Đại dương
  4.764 (+14)
  2.754 (+26)
  2.010 (-12)
  TỔNG CỘNG
  410.593 (+ 1.427)
  275.542 (+1.535)
  135.051 (-108)
  Phó tế vĩnh viễn
  Châu lục
  Tổng số
  Phó tế vĩnh viễn
  Phó tế vĩnh viễn
  giáo phận
  Phó tế vĩnh viễn
  dòng tu
  Châu Phi
  406  (-6)
  384 (-2)
  22 (-4)
  Châu Mỹ
  24.582 (+552)
  24.372 (+623)
  210 (-71)
  Châu Á
  166 (+23)
  130 (+15)
  36 (+8)
  Châu Âu
  12.655 (+326)
  12.362 (+359)
  293 (-33)
  Châu Đại dương
  346 (+57)
  344 (+58)
  2 (-1)
  TỔNG CỘNG
  38.155 (+ 952 )
  37.592 (1.053)
  563 (-101)
  Tu sĩ nam nữ
  Châu lục
  Nam
  Nữ
  Châu Phi
  8.310 (+294)
  64.980 (+1249)
  Châu Mỹ
  16.792 (-195)
  198.376 (-4681)
  Châu Á
  10.050 (-60)
  162.261 (+1399)
  Châu Âu
  17.652 (-445)
  294.503 (-7468)
  Châu Đại dương dương
  1.425 (-6)
  9.251 (-196)
  TỔNG CỘNG
  54.229 (-412)
  729.371 (-9.697)
  Hội viên Tu hội đời
  Châu lục
  Nam
  Nữ
  Châu Phi
  81 (+5)
  768 (+37)
  Châu Mỹ
  253 (+3)
  5.866 (-30)
  Châu Á
  44 (-1)
  1.849 (+180)  
  Châu Âu
  360 (-13)
  17.734 (-574)
  Châu Đại dương
  1 (=)
  43 (+1)
  TỔNG CỘNG
  737 (-6)
  26.260 (-386)

  Most viewed news

  Related posts