• Caritas Việt Nam chúc mừng Tân Tổng Giám Mục TGP Huế
  • Caritas Việt Nam chúc mừng Tân Tổng Giám Mục TGP Huế

    VATICAN. Ngày 18-8-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, TGM chính tòa giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng lên kế nhiệm.