• Nước - Cho Tất Cả và cho Mọi Người
  • Nước - Cho Tất Cả và cho Mọi Người

    Ước tính hiện nay có khoảng 1/3 dân số thế giới đang sống trong tình trạng thiếu nước và cứ theo đà này thì đến năm 2025, sẽ có 2/3 dân số phải chịu sự khan hiếm nước.