• Bài 4a: Sinh Thái Toàn Diện
  • Bài 4a: Sinh Thái Toàn Diện

    Đức Giáo hoàng Phanxicô hiểu rằng, mọi sự đều liên hệ chặt chẽ với nhau, và các vấn đề của hôm nay đòi hỏi người ta phải có một tầm nhìn, có khả năng suy xét mọi phương diện của cuộc khủng hoảng toàn cầu.