• Duyên Nợ
  • Duyên Nợ

    Để có được những nụ cười tươi, có tinh thần lạc quan, yêu đời, họ đã trải qua một quá trình dài trong đau khổ, tuyệt vọng, trong mặc cảm khi phải gánh chịu sự kỳ thị của mọi người...

  • CARITAS HUẾ: TRUYỀN THÔNG VỀ HIV/AIDS
  • CARITAS HUẾ: TRUYỀN THÔNG VỀ HIV/AIDS

    “Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS” là chủ đề của buổi truyền thông do Văn phòng Caritas Huế tổ chức vào sáng ngày 02/12/2017, tại phòng hội của Caritas Huế.