• Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 1
 • Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 1

  Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên Caritas các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội được tiếp tục bằng khóa tập huấn Viết dự án và lập kế hoạch dự án được tổ chức tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu từ ngày 30.07 đến ngày 02.08 năm 2013.

 • Thư mời tham dự khóa
 • Thư mời tham dự khóa

  Trong tinh thần liên đới và bổ trợ, Caritas Việt Nam tiếp tục hỗ trợ văn phòng Caritas 26 giáo phận qua chương trình đào tạo nhân sự năm 2013.

 • Thư mời tham dự khoá
 • Thư mời tham dự khoá

  Để hỗ trợ Caritas Giáo phận trong một số hoạt động truyền thông, nhất là kỹ năng viết tin/ bài, phóng sự về các hoạt động bác ái xã hội, UBBAXH – Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa Tập huấn về “Kỹ năng Truyền thông cơ bản”

 • Thư mời tham dự khóa Tập huấn: Viết dự án và lập kế hoạch dự án
 • Thư mời tham dự khóa Tập huấn: Viết dự án và lập kế hoạch dự án

  Với tinh thần liên đới và bổ trợ, theo đường hướng chung của Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2012 vừa qua (từ 28 - 30/11/2012), Caritas Việt Nam tiếp tục hỗ trợ văn phòng Caritas 26 giáo phận qua chương trình đào tạo 3 năm (2011-2013). Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá tập huấn “Viết dự án và lập kế hoạch dự án”