• Thông cáo của Tòa Thánh về Venezuela
  • Thông cáo của Tòa Thánh về Venezuela

    VATICAN. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền, tự do, hiến pháp hiện hành và ngưng quốc hội lập hiến mới bầu lên để thay đổi hiến pháp quốc gia.