• Thư mời khoá tập huấn cho Người quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết
  • Thư mời khoá tập huấn cho Người quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết

    Nhằm cung cấp kiến thức cho Người quản lý về cách vận hành và quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết, Caritas Việt Nam tổ chức hai khoá tập huấn, thời gian và địa điểm như sau: Khoá 1: Từ ngày 14-16/05/2019, tại Giáo xứ Hướng Đạo, tỉnh Ninh Bình. Khoá 2: Từ ngày 18-20/05/2019, Tại TGM Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.