• Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Beirut, Liban
  • Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Beirut, Liban

    BEIRUT. Trong thánh lễ trước hàng trăm ngàn tín hữu sáng chúa nhật 16-9-2012 tại thủ đô Beirut, ĐTC đã kêu gọi quốc tế, nhất là các nước Arập giúp tìm một giải pháp hòa bình cho chiến cuộc tại Siria.