• Caritas Việt Nam: Khóa Tập Huấn Dành Cho Giảng Viên Nguồn
  • Caritas Việt Nam: Khóa Tập Huấn Dành Cho Giảng Viên Nguồn

   Từ ngày 07- 09/05/2024, tại trung tâm Mục vụ Hải Phòng, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn với chủ đề “Truyền thông và Thúc đẩy nhóm” do Sr. Nguyễn Thụy Diễm Hương hướng dẫn. Đây là khóa tập huấn thứ V dành cho các Giảng Viên nguồn thuộc 10 Giáo phận tham gia dự án “Hỗ trợ người Khuyết Tật và có H hòa nhập cộng đồng”.

  • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn Kỹ năng viết dự án
  • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn Kỹ năng viết dự án

   Tham dự khóa có 34 tham dự viên, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ các Caritas Giáo phận khác nhau thuộc hai Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn. Giảng viên của Khóa tập huấn: Thầy Lê Đại Trí và cô Tô Thùy Hương, là những chuyên viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực viết dự án.

  • Caritas Việt Nam: Khoá tập huấn Kỹ năng quản lý hệ thống máy nước
  • Caritas Việt Nam: Khoá tập huấn Kỹ năng quản lý hệ thống máy nước

   Nhằm góp phần vào việc bảo vệ sức khoẻ của người dân, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi… không có điều kiện tiếp cận nước sạch. Caritas Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp, các nguồn tài trợ để giúp cho người nghèo có thể tiếp cận được nguồn nước sạch.

  • Thư mời khoá tập huấn cho Người quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết
  • Thư mời khoá tập huấn cho Người quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết

   Nhằm cung cấp kiến thức cho Người quản lý về cách vận hành và quản lý hệ thống máy lọc nước tinh khiết, Caritas Việt Nam tổ chức hai khoá tập huấn, thời gian và địa điểm như sau: Khoá 1: Từ ngày 14-16/05/2019, tại Giáo xứ Hướng Đạo, tỉnh Ninh Bình. Khoá 2: Từ ngày 18-20/05/2019, Tại TGM Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.