Một số biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới

Ngày 18/01/2013

-     Xây dựng các nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng bão, áp thấp nhiệt đới. Ở các cửa biển, ven biển, nơi trống trải, nếu nhà ở lợp bằng lá, tôn tráng kẽm, fibro xi măng, ngói có thể dằn lên mái nhà các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát để hạn chế tốc mái khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

-     Một số biện pháp chằng chống nhà cửa:

·      Đối với nhà mái lá: dùng giằng chữ A và dây neo để chống tốc mái, đổ nhà.

 

(xin tải nội dung đầy đủ tại đây)


 • Chúa Nhật 2 Thường Niên C

  Ý NGHĨA PHÉP LẠ CANA

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP