Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2018

Ngày 12/10/2018

 

Nội dung


  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên năm B

  -  Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ

  -  Giải Nobel Hòa Bình năm 2018 

  -  Dự thính viên trẻ nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục

 

          ↓

 


  • Cầu nguyện
  • Tiêu đề:
    Lời nguyện cầu:
  • Hình ảnh
  • Đóng góp tài trợ
  • Nối kết
  • TOP