• Specific Knowledge
 • Kiến thức căn bản về HIV/AIDS

  Date 09/03/2017

  SIDA do 4 chữ đầu của tên bệnh bằng tiếng Pháp (Syndrom d'Immuno Déficience Acquise) có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Tiếng Anh gọi là AIDS (Acquired - Immuno - Deficiency - Syndrome).

  A roadmap for the future of children with HIV

  Date 15/04/2016

  Timely diagnosis and effective treatment mean that many people around the world are living with HIV rather than dying from it. However, only 42 percent of children with HIV were receiving ARVs in 2014.

  Ten things you may not know about AIDS

  Date 01/12/2015

  We mark World AIDS Day on 1 December. Here are some HIV/AIDS facts you may not know, taken from a recent speech by Caritas special advisor on HIV/AIDS, Msgr Robert J Vitillo.

  Cách phòng lây nhiễm HIV trong gia đình người có HIV

  Date 11/07/2014

  Nguyên nhân chính khiến gia đình, xã hội xa lánh người nhiễm HIV là do thiếu hiểu biết về HIV/ AIDS. Nhiều người cho rằng sống và làm việc với người HIV cũng có thể bị lây nhiễm HIV. 

  Nguy cơ bị lây nhiễm HIV ở trẻ vị thành niên ở Tiền Giang

  Date 07/01/2013

  Theo số liệu của Bộ Y tế, 95% số người nhiễm HIV nằm trong độ tuổi 15-19, trong đó có 8,3% là tuổi vị thành niên; riêng ở Tiền Giang, đã có 67 trường hợp vị thành niên nhiễm HIV.

  Đại cương về HIV/AIDS

  Date 17/12/2012

  SIDA do 4 chữ đầu của tên bệnh bằng tiếng Pháp (Syndrom d’Ilmmuno Déficience Acquise) có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Tiếng Anh gọi là AIDS (Acquired - Immuno - Deficiency - Syndrome).

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP