• Suy niệm Lời Chúa
 • Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Ngày 17/11/2017

  Ngày19.06.1988 vào lúc 9 giờ sáng tại Rôma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong 117 vị chân phước tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh.

  Khôn Ngoan và Dại Khờ

  Ngày 10/11/2017

  Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A

  Suy Niệm Các Ngày Trong Tuần 30 Thường Niên

  Ngày 30/10/2017

  Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

  Suy niệm Lời Chúa tuần XXIX thường niên

  Ngày 23/10/2017

  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

  Nhiệt Huyết Tông Đồ

  Ngày 20/10/2017

  Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

  Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên

  Ngày 16/10/2017

  JOS. VINC. NGỌC BIỂN, SSP

  Y Phục Xứng Kỳ Đức

  Ngày 12/10/2017

  Chúa Nhật XXVIII Thường niên Năm A

  Suy niệm Lời Chúa tuần XXVII thường niên

  Ngày 08/10/2017

  JOS. VINC. NGỌC BIỂN, SSP

 • Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Ngày19.06.1988 vào lúc 9 giờ sáng tại Rôma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong 117 vị chân phước tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh.

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP