• Tin Caritas
 • Caritas Việt Nam: Kỷ Niệm 30 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Antôn Nguyễn Đích - Bổn Mạng

  Ngày 13/08/2018

  Lễ Bổn Mạng Caritas Việt Nam do Caritas Việt Nam và Caritas Sài Gòn tổ chức vào Chúa Nhật 12/8/2018 tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) TGP Sài Gòn.

  Caritas Việt Nam Xin Thông Báo

  Ngày 10/08/2018

  Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Caritas Việt Nam, sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, vào lúc 10 giờ trưa, ngày 12 tháng 8 năm 2018.


  Caritas Italia kêu gọi cứu trợ dân chúng vùng Sahel

  Ngày 28/07/2018

  Tổ chức Caritas Italia và các vị lãnh đạo tôn giáo các nước vùng Sahel tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ người dân các nước vùng này.

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP